ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บุญเข้าปริวาสกรรม พระสงฒ์จำนวน 120รูป วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เว็บไซต์ทางการศึกษา